CAMPANIA “BLACK FRIDAY”

-REGULAMENT DE ORGANIZARE-

Perioada 11.11.2022 ora 7:00 – 13.11.2022 ora 23:59

 

 

1.              ORGANIZATORUL SI DESCRIEREA CAMPANIEI

            Organizatorul prezentei campanii este GLOBAL PET TRADE S.R.L. (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 333, Cladirea C14, Camera nr. 41, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23234/11.12.2007, Cod Unic de Inregistrare 11928971, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin Administrator POP NICOLAE LIVIU.

 

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” sau “Regulament” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei. Anexa 1,  din prezentul Regulament (denumite in mod colectiv “Anexele”) este atasata prezentului Regulament si face parte integranta din prezentul Regulament.

 

Incepand cu data de 11.11.2022, ora 07:00 si pana pe data de 13.11.2022 (inclusiv), ora 23:59, GLOBAL PET TRADE S.R.L. lansează Campania “BLACK FRIDAY".

 

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul de organizare al acesteia (denumit in continuare "Regulament"), asa cum este specificat mai jos si publicat pe site-ul www.ehrana.ro

 

Participarea la această campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la aceasta.

 

In perioada desfasurarii campaniei Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand prezentul regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea pe site-ul www.ehrana.ro

 

Modificarea regulamentului acestei campanii se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi publicarea pe site-ul Organizatorului www.ehrana.ro., in vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre participanti/public. Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integranta din acesta.

 

Campania va putea fi întrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului de organizare a campaniei.

Prezentul regulament de participare este intocmit in conformitate cu legislatia din Romania și este disponibil spre consultare de către orice persoană interesată, pe site-ul Organizatorului www.ehrana.ro.

Campania se desfasoara online conform calendarului mentionat mai sus, incepand cu ora 07:00 a primei zi si se finalizeaza la ora 23:59 in ultima zi a campaniei.

2.              PARTICIPANTII ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

2.1       Pot participa la această campanie toate persoanele fizice, indiferent de cetatenie si persoanele juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- accepta termenii si conditiile prezentei campanii;

- cunosc regulamentul campaniei, îl acceptă în totalitate şi doresc să participe la campanie prin cumpărarea oricăuia dintre produsele comercializate de căre Organizator, prevazute in Anexa 1 la Regulamentului.

2.2 La campanie participă produsele comercializate de căre Organizator, prevazute in Anexa 1 la  Regulament. Codurile produselor participante la aceasta campanie sunt stabilite de catre Organizator si sunt prevazute in Anexa 1 la Regulament.

 

 

3.              DURATA PROMOŢIEI

3.1      Campania “BLACK FRIDAY" se va desfasura in perioada 11.11.2022, ora 7:00, a primei zi si se va finaliza pe data de 13.11.2022 (inclusiv), ora 23:59, in limita stocului disponibil.

 

3.2       Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

3.3      Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta si/sau modifica prezenta Campanie oricand pe

parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea si/sau modificarea va fi adusa la

cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul Organizatorului www.ehrana.ro .Orice modificare a prezentului Regulament se va realiza prin act aditional.

 

MECANISMUL DE FUNCȚONARE A CAMPANIEI. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

 

4.1     In vederea participarii la prezenta campanie, participantii, persoane fizice de orice cetatenie sau persoane juridice, vor primi din partea Organizatorului pentru fiecare produs listat in campanie discount financiar la achitarea acestora.

 

4.2        Achizitiile vor fi  atestate prin facturi fiscale.

4.3       Discountul este acordat pentru orice cantitate achizitionata de catre participanti/clienti, in limita stocului disponibil.

4.4    Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in Campanie vor fi semnalizate:

-  pe site-ul www.ehrana.ro , prin bannere si pagina dedicata Campaniei;

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 1-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie

de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii

coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.

In cazul reaprovizionarii,Organizatorul nu-si asuma obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.

 

4.              TAXE ȘI IMPOZITE - RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

5.1    Organizatorul se obligă să suporte integral toate impozitele aferente campaniei “BLACK FRIDAY".

 

6.        SOLUȚONAREA LITIGIILOR

6.1      Eventualele litigii apărute între organizator ș participanții la campania “BLACK FRIDAY" se vor rezolva pe cale amiabilă în termen de cel mult 20 de zile de la data la care părțile își semnalează una celeilalte apariția unui posibil motiv de conflict.

 

6.2    În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat în termenul prevazut la art. 6.1, acesta va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

 

6.3     FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament

 

  DISPOZITII FINALE

 

7.1       Anexele sau actele adiționale fac parte integrantă din prezentul Regulament.

7.2     Prezentul Regulament și eventualele acte adițonale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de căre participanți/public, în toate magazinele Organizatorului.

7.3    Decizia de inițiere si derulare a Campaniei “Black Friday" conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți/public.

 

 

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei

privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al

Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).

2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea

datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu

caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi

guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele

participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare

in legatura cu ofertele actuale in cadrul Campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la

produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare

sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente

(obligatia legala a Organizatorului);

f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in

scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor,

inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea

potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si

acordarea discounturilor afisate;

h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte

proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea

diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate

si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta Campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/

avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Alte societati din Grup.

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de

furnizare a serviciilor de e-mail marketing).

Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila.

Furnizorii produselor participante la Campanie.

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca

dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala,

consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca

prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum

ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada

pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a

prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate,

precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor

cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter

personal atunci cand:

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se

prelucreaza;

Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul

nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si

retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe

baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de

marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul

legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in

urmatoarele situatii:

In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii

permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu

caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul

prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se

verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate

de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace

automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter

personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca

persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal

unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta

Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: office@globalpet.ro

E-mail: office@globalpet.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru

a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie:

persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii

datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru

Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe

Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

9 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este redactat in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind

comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in

conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conformcelor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR

GLOBAL PET TRADE S.R.L.

POP NICOLAE LIVIU - Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

Produsele participante in Campania “Black Friday” valabilitate Perioada 11.11.2022 ora 7:00 13.11.2022 ora 23:59 sunt:

 

CAINE

 

 

 

COD

PRODUS

Pret Ehrana si Pipera cu TVA

Pret Ehrana si Pipera cu TVA cu discount

Reducere

ZO004

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHICKEN S

        14,99

12,74

15%

ZO005

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHICKEN M

        19,50

16,58

15%

ZO006

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHICKEN L

        26,99

22,94

15%

ZO322

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHICKEN XL

        43,99

37,39

15%

ZO013

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHORIZO S

        14,99

12,74

15%

ZO014

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHORIZO M

        19,50

16,58

15%

ZO015

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & CHORIZO L

        26,99

22,94

15%

ZO010

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PORK HAM S

        14,99

12,74

15%

ZO011

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PORK HAM M

        19,50

16,58

15%

ZO012

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PORK HAM L

        26,99

22,94

15%

ZO007

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & BEEF S

        15,99

13,59

15%

ZO008

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & BEEF M

        19,50

16,58

15%

ZO009

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & BEEF L

        26,99

22,94

15%

ZO229

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & SALMON S

        14,99

12,74

15%

ZO230

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & SALMON M

        19,50

16,58

15%

ZO231

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & SALMON L

        26,99

22,94

15%

ZO270

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & LAMB S

        14,99

12,74

15%

ZO271

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & LAMB M

        19,50

16,58

15%

ZO272

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & LAMB L

        26,99

22,94

15%

ZO273

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & DUCK S

        14,99

12,74

15%

ZO274

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & DUCK M

        19,50

16,58

15%

ZO275

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & DUCK L

        26,99

22,94

15%

ZO246

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PEANUT BUTTER S

        14,99

12,74

15%

ZO247

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PEANUT BUTTER M

        19,50

16,58

15%

ZO248

RECOMPENSE PLUTOS CHEESE & PEANUT BUTTER L

        26,99

22,94

15%

ZO304

RECOMPENSE PLUTOS JUNIOR CHEESE APPLE & QRILL M

        23,50

19,98

15%

ZO303

RECOMPENSE PLUTOS SENIOR CHEESE APPLE & QRILL M

        23,50

19,98

15%

MV50005673

JOSERA MINI 900G, nu prea se dau

20,99

17,84

15%

MV50005750

JOSERAKIDS 900 G

19,9

16,92

15%

MV50005777

JOSERA YOUNG STAR 900 G

21,99

18,69

15%

DV11560

JUCARIE CRACIUN REN PLUS

42

35,70

15%

LF81001

HRANA USCATA  LIFE DOG 2 KG CU PUI, nu prea se da

36,9

29,52

20%

LF81003

HRANA USCATA  LIFE DOG PORK 2 KG

38,5

30,80

20%

LF81005

HRANA USCATA LIFE DOG MIEL 2 KG

39,9

31,92

20%

LF81007

HRANA USCATA LIFE DOG SOMON 2 KG

41

32,80

20%

DV171304

JUCARIE CANVAS CROCODIL

39,99

31,99

20%

BG81894

BIOGANCE PUPPY EAR

28,99

23,19

20%

DV161228

CASTRON NEGRU DUBLU INOX

105,99

84,79

20%

1022712

SELECT PUPPY MAXI 12 KG

199,9

169,92

15%

GREEN173559

Advance somon si orez 12 kg

219,9

175,92

20%

DV311333

SUPORT TUB PUNGI + ROLE IGIENA 2x20

8,89

7,11

20%

ZOSPT60100750

COVORASE SILPET BEST QUALITY 60X60

29,99

23,99

20%

DV11654

COVORASE ABSORBANTE M 7 PCS 30x45 C

9,99

7,99

20%

DV9/63142

Set castron cu suport 16 cm

30,99

24,79

20%

DV10019

JUCARIE SFOARA BLUE 15 CM

3,9

3,12

20%

AQE238175

PATUT MARINA MARO/ALB M

104,9

83,92

20%

DV13094

PERNA OVALA GREY 50X35X6,5CM

45

36,00

20%

DV13095

PERNA OVALA GREY 60x43x7cm

55

44,00

20%

DV13096

PERNA OVALA GREY 71x52x7,5cm

70

56,00

20%

DV12821

PERNA OVAL PAW PRINT 54X35X5CM

89

71,20

20%

DV12823

PERNA OVAL PAW PRINT 70X47X5 CM

135

108,00

20%

DV12822

PERNA OVAL PAW PRINT 64X41X5 CM

120

96,00

20%

AN82767

GRANCARNO AD DOG 800G IEPURE+VERDEA

12,99

10,39

20%

AN82768

GRANCARNO JR 800G VITA+INIMA DE CUR

12,99

10,39

20%

PASARI

 

 

 

COD

PRODUS

Pret Ehrana si Pipera cu TVA

Pret Ehrana si Pipera fara TVA

Reducere

NST026/WSP

VITAMINE PAPAGALI MEDII

3,19

2,71

15%

NST029/WPO

VITAMINE PERUSI CU IOD

3,19

2,71

15%

BF422311

STICK FINCH EXOTIC FRUIT

8,69

7,39

15%

NST051/TOK

VITAMINE MULTIVIT CANARI

3,19

2,71

15%

NST058/MS500-K

HRANA PREMIUM CANARI

10,89

9,26

15%

NST018/K2-KO

STICK CANARI CU FRUCTE 85G

8,29

7,05

15%

NST034/WKM

VITAMINE CANARI PT CANTAT 20G

3,19

2,71

15%

NST077/K2-PMOL

STICK PERUSI CU FRUCTE DE PADURE

8,29

7,05

15%

NST213OPW-XXL

XXL CUB CALCIU PAPGALI MARI

5,99

5,09

15%

BF422310

STICK VERS BUD FOREST FRUIT

8,69

7,39

15%

VE422309

STICK BUDGIES EXO. FRUIT 2PC

8,89

7,56

15%

VE421699

PREMIUM BUGIES 800 G

22,19

18,86

15%

MB23030

NISIP RIO PASARI CU EUCALIPT SCOICI

14,39

12,23

15%

PISICA

 

 

COD

PRODUS

Pret Ehrana si Pipera cu TVA

Pret Ehrana si Pipera fara TVA

Reducere

BG88567

SAMPON BIOGANCE USCAT PISICI

74,9

63,67

15%

ANT20566

REC ANTOS PISICI RATA

11

9,35

15%

MV101111601

BRIT CARE CAT PATE CURCAN 70 G

6,99

5,94

15%

MV101111603

BRIT CARE CAT PATE STER CREVETI 70 G

6,99

5,94

15%

MV101111606

BRIT CARE KITTEN TUNA FILLET 70 G

7,99

6,79

15%

ANT20564

REC ANTOS PISICI PUI

11

9,35

15%

ANT20569

REC ANTOS PISICI TUNA

11

9,35

15%

DV12057

JUC PISICI STEA

12,5

10,63

15%

ANT10232

REC PISICI PRIMADONA BRANZA

15,49

13,17

15%

LF80001

LIFE CAT 1.5 KG KITTEN PUI

59,99

50,99

15%

LF80009

LIFE CAT 1.5  STER CU PORK

59,99

50,99

15%

LF80011

LIFE CAT 1.5 PUI SI CARTOF

59,99

50,99

15%

MODAG50

LITIERE TOP CAT

169

143,65

15%

DV989002

SILICAT MAR 5L

42,99

36,54

15%

DV12800

IARBA PISICII 70 GR

9,9

8,42

15%

LF10125

PLIC LIFE PISICI CU PUI 70G pp

5,89

5,01

15%

LF10131

PLIC LIFE PISICI KITTEN VITA 70 G

5,89

5,01

15%

LF10132

PLIC LIFE PISICI  TON SI SOMON 70 G

5,89

5,01

15%

HU44420

ULEI SOMON ICELANDIC PT PISICI  250

55,99

47,59

15%

MO92083

SET LITIERA  50 CM

44,99

38,24

15%

DV1717033

JUCARIE MINGE PISICI BLUE 5X5X5 CM

14,99

12,74

15%

DV1717051

JUCARIE WOOLY MARO/BEJ

14,99

12,74

15%

MODAZ60

CUSCA TRANSPORT ODYSSEY XS

169,99

144,49

15%

MODAZ62

CUSCA TRANSPORT ODYSSEY M

239,99

203,99

15%

MODAF52

CUTIE DEPOZITARE HRANA PET WISDOM XS

61,99

52,69

15%

MODAF50

CUTIE DEPOZITARE HRANA PET WISDOM 6 L

84,99

72,24

15%

MODAF51

CUTIE DEPOZITARE HRANA PET WISDOM 38 L

159,99

135,99

15%

AQE243675

SISAL WIZZY 35 X 35 X 40CM pp

189,99

161,49

15%

LF102411

CONSERVA LIFE PISICI RICETTE PUI, PESTISORI ALBI SI DOVLEAC 150 G

10,59

9,00

15%

LF102461

CONSERVA LIFE PISICI RICETTE TON  SI SOLE 150 G

10,59

9,00

15%

MV170365N

Brit Premium Cat Sterilised 1,5 kg

23,99

19,19

20%

ROZATOARE

 

 

COD

PRODUS

Pret Ehrana si Pipera cu TVA

Pret Ehrana si Pipera fara TVA

Reducere

MV103100132

BRIT ANIMALS FERRET 700G

31,5

26,78

15%

MV103100004

 BRIT ANIMALS RABBIT JUNIOR 300G

14,5

12,33

15%

AQE242552

HAY 30L

8,99

7,64

15%

DV654800

PUUR IEPURI PITICI 600G

19,99

16,99

15%

DV654818

PUUR HAMSTERI 400G

14,99

12,74

15%

NST020OGW

CUB CALCIU RAZATOATE

5,99

5,09

15%

NST038/WG

VITAMINE RAZATOARE 20G

3,19

2,71

15%

BF462058

STICK RABBIT VEGETABLES

11,49

9,77

15%

NST055/MS500-GSM

HRANA PREMIUM G PIG 260G

7,29

6,20

15%

NST153/K2-IGSM

STICK G PIG CU PORTOCALE SI COACAZE 115G

8,29

7,05

15%

Caine si Pisica

 

 

COD

PRODUS

Pret Ehrana si Pipera cu TVA

Pret Ehrana si Pipera fara TVA

Reducere

GPT317249

SAMPON DONDO CABALINE 500ML

13,99

11,89

15%

GPT317256

SAMPON DONDO 250ML

11,5

9,78

15%

GPT317300

SAMPON DONDO CU ULEI DE NURCA 250ML

12,5

10,63

15%

GPT317232

SAMPON DONDO CABALINE 250ML

11,99

10,19

15%

GPT317270

BALSAM DONDO 250ML

11,5

9,78

15%

GPT317263

SAMPON DONDO MUSETEL 250ML

11,5

9,78

15%

GPT317287

SAMPON DONDO DIN PLANTE 250ML

12,5

10,63

15%

GPT317355

GEL REVULSIV DONDO 500G

32,9

27,97

15%